Call today: 087 2385566

Teastais/Testimonial


Cursaí garchabhair agus athchursaí garchabhair Gaeilge

Sean Ó hÁdhmaill, Oifigeach Forbartha, Glór na nGael/Forbairt Naionraí Teo. 046 943 0974

CPR Scoile (Bunscoil)

Donna Ní Mháirtín, Gaelscoil Eiscir Riada, An Tulach Mhór, Co. Uíbh Fháile. 057 9352058, eiscirriada@eircom.net

BLS - CPR

Offaly VEC, Adult Education Section

EFR, Emergency First Response

Clive Duke, Senior Assistance Chief Fire Officer, Offaly Fire Service

GP Practice Cardiac Arrest Management

Dr. Jim Quinlan, Quinlan/Kearney, St. Kierans Street, Tullamore. 057 9351497

Website Design by Dmac Media