Call today: 087 2385566

Teastais/Testimonial


Cursaí garchabhair agus athchursaí garchabhair Gaeilge

Sean Ó hÁdhmaill, Oifigeach Forbartha, Glór na nGael/Forbairt Naionraí Teo. 046 943 0974

CPR Scoile (Bunscoil)

Donna Ní Mháirtín, Gaelscoil Eiscir Riada, An Tulach Mhór, Co. Uíbh Fháile. 057 9352058, eiscirriada@eircom.net

BLS - CPR

Offaly VEC, Adult Education Section

BLS for Healthcare Providers

Delany Dental Surgery, Tullamore

EFR, Emergency First Response

Clive Duke, Senior Assistance Chief Fire Officer, Offaly Fire Service

GP Practice Cardiac Arrest Management

Dr. Jim Quinlan, Quinlan/Kearney, St. Kierans Street, Tullamore. 057 9351497

Website Design by Dmac Media