Call today: 087 2385566

Cursaí Gaeilge

Tá ár cúrsaí ar fad ar fáil trí mheán na Gaeilge. Tá muid ag múineadh cúrsaí garchabhair trí Gaeilge le 20 blain. Tá na cúrsaí ar fáil dóibh siúd atá fostaithe, ag obair go deonach is mhic lean araon. Féach tíos le tuileadh eolas a fhail ar á gcúrsaí.

Cúrsaí CPR

Tá réimse cúrsaí CPR ar fáil againn. Tá cúrsa nua CPR Scoile atá dírithe ar mic léann meánscoile ach is féidir é a chuir in oiriúint do mhic léann bunscoile rang 6. Cúrsaí CPR agus dífhibrilliú dóibh siúd ina bhfuil dífhibrileoir acu ag obair, ar scoile, ina gcumann nó atá i mbun chéad freagróiréacht ina phobail. Tá cúrsaí CPR ar leith ar fáil dóibh siúd atá ag fostaithe sa rannóg sláinte.

Níos mó eolas CPR anseo.

Garchabhair

Tá cúrsaí garchabhair again idir cúrsaí aitheanta agus cúrsaí tinrimh. Tá an cúrsa Gairmiúil, 3 lá, aitheanta ag PHECC). Tá bunchúrsa, 2 lá atá in oiriúint dóibh siúd atá i mbun cumainn is obair deonach. Cúrsa nua lé. Is cúrsaí eolais iad siúd ina bhfuil téama ar leith idir daoine fásta, leanaí agus spóirt.

Níos mó eolas garchabhair anseo.

Láimhsiú

Tá dhá cúrsa Láimhsiú a chionn le reachtaíocht Sláinte agus Sábháilteachta. San gnáth cúrsa láimhsiú in déantar oiliúint deá-láimhsiú agus cleachtais láimhsithe is nua-aimseartha. Sa cúrsa Láimhsiú Daoine déantar an gnáth cúrsa a chlúdach chomh maith le scileanna ar leith láimhsiú daoine a mhúineadh.

Tá an-taithí ag Slán Sábháilte ní amháin sa mhúineadh cúrsaí céad freagracht, ach ar ábhar chead freagratoireachta. Bhí Gearóid mar oifigeach oiliúna sa Seirbhís Otharcharr chomh maith le bheith i mbun tionscnaimh i leith clár dífhibrileoir agus app guthán dóibh siúd atá ina chéad freagróirí. 

***

 
 
 
 
Website Design by Dmac Media