Call today: 087 2385566

Cúrsaí ar Láimhsiú


Cúrsaí ar Láimhsiú

S'é seo an cúrsaí aitheanta dóibh siúd a bhfuil orthu cúrsa láimhsiú a bheith acu dá chuid fostaíocht. Is cúrsa ceithre uair a chloig do ochtar rannpháirtithe. Tugtar teastais Slán Sábháilte atá aitheanta ar feadh trí bliana ag an Údaráis Sláinte agus Sábháilteachta (HSA). Cloíonn an cúrsa seo le reachtaíocht Sláinte agus Sábháilteachta, agus níos tábhachtaí fós cuirtear oideachas ar rannpháirtithe faoin tairbhe a bhaineann le deá-láimhsiú agus cuirtear oiliúint orthu faoi na cleachtais láimhsithe is nua-aimseartha.

Ábhar an chúrsa:

  • Reachtaíocht - Legislation
  • Anatamaíocht & Gortuithe - Anatomy & Injuries
  • Bithmheicnic - Biomechanics
  • Prionsabail an Láimhsithe Shábháilte - Principles of Safe Handling
  • Teicnící Ardaithe Neamhbheo - Inanimate Lifting Techniques

Cúrsaí ar Láimhsiú Daoine

Is cúrsa aitheanta é seo dóibh siúd a bhfuil fostaithe san oirnéal sláinte agus a mbíonn ag iompar nó ag bogadh daoine mar chuid dár chuid oibre. Is cúrsa ocht uair a chloig atá ann ina clúiditear na hábhar ar fad atá ar and cúrsa Láimhsiú do ochtar rannpháirtithe. Tugtar teastais Slán Sábháilte atá aitheanta ar feadh trí bliana ag an Údaráis Sláinte agus Sábháilteachta (HSA). Cloíonn an cúrsa seo le reachtaíocht Sláinte agus Sábháilteachta.

Ábhar an chúrsa:

  • Ábhar ar aon leis an cúrsa láimhsiú agus:
  • Teicníochtaí bogtha daoine- People moving techniques

- Úsáid teicnící ó bhéal-  Use of verbal techniques
- Úsáid trealaimh-            Use of equipment (slide sheets, banana board, turntables)
- Teicnící brú agus tarraingthe; cathaoir rothaí - Push pulling techniques; wheelchair
- Bogadh foirne -               Team moving

Website Design by Dmac Media