Call today: 087 2385566

Cúrsaí CPR agus Dífhibrilliú


Cúrsa nua CPR scoile

Tugann an cúrsa nua seo scileanna athbheochan do dhaltaí. Tá súil again go cinntíodh an cúrsa seo go beidh scileann athbheochan ag gach dalta agus lá amháin go n-úsáidfear le saol duine a shábhála. 

Is cúrsa practicúl é, le go coinneoidh sé aire na daltaí. Tá súil againn go mbeadh and cúrsa 2 uair a cloig seo in oiriúint do clár ama na scoile.

 

 

Ábhar an cúrsa:

 • CPR lámha amháin do daoine fásta & páistí
 • Léiriú úsáid dífhibrileoir
 • Aithint agus coir leigheas do taom croí agus taom inchinne.

Cúrsa Heartsaver AED

Is cúrsa 4 uair a chloig é seo atá aitheanta ag fondúireacht croí na hÉireann. Is é seo an cúrsa cáilithe le dífhibrileoir a úsáid má tá teach agat ar dífhibrileoir.

Ábhar an cúrsa:

 • CPR do daoine fásta & páistí
 • Cáilteacht úsáid dífhibrileoir
 • Aithint agus coir leigheas do tachtú.

Cúrsa chéad freagróireacht cardiac (CFR)

Is í seo an cúrsa caideanna le beidh is do chéad freagróireacht cardiac, nascaithe leis an Seirbhís Náisiúnta Otharcharr. Tá an-taithí ag Slán Sábháilte a beith ag obair le grúpaí freagrathoireahta. Is mór an ónár é tabhairt faoi freagróireacht deonach in do phobail agus beidh in éindí leo siúd atá I cás leigheas éigeandála ‘is iad a fanacht ar comhair leigheas cinntithe.

 

Ábhar an cúrsa:

 • leanann an cúrsa seo ó gcúrsa Heartsaver AED
 • Aithint agus coir leigheas do taom croí (Aspirin) prescribe
 • Aithint agus coir leigheas agus taom inchinne
 • Conas tuairisc othar a líona agus tuairisc béal a thabhairt
 • Iarchuirim an freagrathoir

Cúrsaí CPR dóibh siúd atá ag fostaithe sa rannóg sláinte.


 

Cúrsa Healthcare Provider

Is cúrsa 5 uair a chloig é seo atá aitheanta ag fondúireacht croí na hÉireann agus an Bord Altranais. Tá an cúrsa in oiriúint dóibh siúd atá ag obair mar altraí nó dochtúir.

Ábhar an cúrsa:

 • CPR do daoine fásta & páistí & naíonán
 • Cáilíocht úsáid dífhibrileoir
 • Aithint agus coir leigheas do tachtú.
 • Úsáid trealamh athbheochana: BVM & Ocsaigin
Ard-Chúrsa chéad freagróireacht cardiac (CFR-A)

Sa bhreis ar an mbun chúrsa déantar forbair ar trealamh agus bealaí leis an aerbhealach a chinntiú.

Ábhar an cúrsa:

 1. Féach: Heartsaver AED nó Healthcare Provider
 2. Féach: CFR
 3. Úsáid Ocsaigin & BVM
 4. úsáid trealamh leis an aerbhealach a slánú
Cúrsa oiliúint cairdiach lialann dochtúra

Is cúrsa 8 uair a chloig atá sa cúrsa seo múinte thar dhá leath lá. Mar chuid den cúrsa clúdaítear an cúrsa Health Care Provider agus CFR- Advanced. Sa bhreis ar an dá cháilíocht déantar achoimre ar bainistíocht stad cairdiach, leigheasanna a úsáidtear le linn stad cardiac agus treoirlínte taom chroí agus taom inchinne.

Ábhar an cúrsa:

 • Féach: Healthcare Provider
 • Féach: CFR - A
 • Taispeántais ar bainistíocht stad cardiac agus treoirlínte

Pointí forbairt ghairmiúil leanúnach ar fáil do altraí agus dochtúraí

Website Design by Dmac Media